Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

08

FDB V REŽII CÍRKVÍ

30. dubna 2019

ČBK, Thákurova 3, Praha 6.

Seminář o realizaci a správě
finančně dostupného bydlení v režii církví

Účast na semináře je zdarma.
Občerstvení a tlumočení zajištěno.

 

 

Seminář je zaměřený na představení metodiky proč a jak církevní organizace v Německu a Rakousku poskytují finančně dostupné bydlení (FDB) a proč a jak by se FDB v režii církví mohlo poskytovat v České republice. Účastníci se seznámí s nástroji a příklady dobré praxe při poskytování FDB s akcentací na využívání církevního nemovitého majetku a finančních zdrojů. Seminář je určen pro zástupce církví v ČR.

Program

Seminář začne v 9:30 hod. a bude rozdělen do 4 přednáškových bloků a panelové diskuze na závěr. Předpokládané ukončení semináře v cca 15:30 hod.

 

REALIZACE A SPRÁVA DOSTUPNÉHO BYDLENÍ V REŽIII KATHOLISCHER SIEDLUNGSDIENST BERLIN
Ulrich Müller
– předseda představenstva Katholischer Siedlungsdienst Berlin

REALIZACE A SPRÁVA DOSTUPNÉHO BYDLENÍ V REŽII ASOCIACE KATOLICKÝCH BYTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V SRN
Wolfgang Pfeuffer
– bývalý předseda KSD – Katholischer Siedlungsdienst, Asociace katolických bytových společností v SRN

REALIZACE A SPRÁVA DOSTUPNÉHO BYDLENÍ V REŽII HEIMAT ÖSTERREICH
Wilfried Haertl
bývalý CEO Heimat Österreich gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. (spadá pod Katolickou Charitu v Rakousku)

REALIZACE A SPRÁVA DOSTUPNÉHO BYDLENÍ V RAKOUSKU
Dr. Wolfgang Amann
IIBW – Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH ve Vídni

MOŽNOSTI REALIZACE FINANČNĚ DOSTUPNÉHO,TRVALE UDRŽITELNÉHO BYDLENÍ V ČR
Ir. Paul Vincent Koch
Agentura pro finančně dostupné bydlení, bývalý CEO ING Real Estate Development v ČR a Francii.

SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PŘI REALIZACI FINANČNĚ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ
Ing. Michal Tesař
Agentura pro finančně dostupné bydlení, Newton Business Development

 

 

Kontaktní osoba za ČBK: Mgr. Irena Karlová – karlova@cirkev.cz, mobil: +420 733 741 170

Seminář organizačně připravil Praguewatch z.s. a Agentura pro finančně dostupné bydlení za finanční podpory německé Nadace Rosy Luxemburgové a ve spolupráci s odborem Evropských fondů České biskupské konference.