Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

01
UVODNÍ SEMINÁŘ

26.4. 2016
/FA ČVUT/

PROGRAM

8.30

registrace účastníků, káva a čaj

8.55

Martin Veselý, PragueWatch
– přivítání účastníků, úvodní slovo

9.00 – 10.00

1. blok – 60 min

Michal Kohout (FA ČVUT)
– Sociální a finančně dostupné bydlení jako sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru  – uvedení do problematiky

Martin Lux (SOÚ AV ČR)
– Možnosti spolupráce soukromého sektoru při zajišťování sociálního  a dostupného bydlení v ČR.

Paul Vincent Koch (ARCHIP)
– Přístupy k městské obnově  v Nizozemsku: tři příklady realizace finančně dostupných bytů  v Rotterdamu a v Haagu

10.10 – 11.10

2. blok – 60 min

Petr Řezníček (starosta města Chrudim)
– Zkušenosti se správou obecního bytového fondu a koncepcí bydlení v městě Chrudim

Michaela Winklerová (CPI BYTY, a.s.)
– Dostupné nájemní bydlení: Zkušenosti soukromého poskytovatele

David Tichý (FA ČVUT)  
– Sociální udržitelnost, ekonomická efektivita a energetické náročnost  bydlení na příkladu projektu  vzorového bydlení pro seniory

11.20 – 12.20

3. blok – 60 min

– odpovědi zástupců klíčových institucí na tyto otázky:

1. Jakým způsobem má vaše instituce  v plánu zlepšovat dostupnost bydlení u méně majetných domácnosti, které však svým příjmem stoji nevysoko nad hranicí ohrožených domácnosti definovaných v návrhu zákona o sociálním bydlení?

2. Jaká je podle vás role vaší instituce, dalších orgánu státu a samospráv  v hledání řešení pro tyto socioekonomické skupiny obyvatel?

3. Jakým způsobem plánuje vaše instituce spolupracovat se soukromým sektorem na zajišťování kapacit sociálního a dostupného bydlení?

12.25 – 13.10

Panelová diskuse

 

Michal Kohout, architekt a urbanista,  docent na FA ČVUT (moderátor)

Paul Koch (bývalý ředitel ING Real Estate Development v České republice a Francii, vyučuje na ARCHIP)

Martin Lux (vedoucí sekce Socioekonomie bydlení, SOÚ AV ČR)

Alexandra Vobořilová (vedoucí Oddělení analýz odboru politiky bydlení MMR)

Magdalena Opletalová (Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování MPSV)

Pavel Satorie (develoeper, statutární  zástupce COMMCO, vyučuje na ARCHIP)

Anna Ježková (jednatelka společnosti  Atkins and Langford Development)

Martin Šimáček (nezávislý expert)