Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

04
SEMINÁŘE O FDB V REGIONECH

PARDUBICE / 27. 9. 

PLZEŇ / 6. 10. 

BRNO / 31. 10. 

PRAHA 4 / 21. 11. 

OLOMOUC / 24. 11. 

PARDUBICE

PLZEŇ

BRNO

PRAHA 4

OLOMOUC

středa 27. 9. / Společenský sál Radnice / Pernštýnské nám. 1

pátek 6. 10. / Radnice / Sněmovní sál 55 / Náměstí republiky 1

úterý 31. 10. / Zastupitelský sál / Magistrát města Brna / Domin. nám. 1

úterý 21. 11. / Nuselská radnice / Táborská 500/30

Pod záštitou R. Lacka, radního pro bydlení MHMP a Ivy Kotvové, místostarostky Prahy 4

pátek 24. 11. / Zasedací sál Magistrátu města Olomouce / Hynaisova 10

PROGRAM

9:00 – 10:45

1. blok

Úvodní slovo  Nisan Jazairi – koordinátor seminářů

PPT 1  Petr Návrat – ON PLAN/AFDB – Agentura pro finančně dostupné bydlení – 30 min.

 • Úvod do problematiky, definice a legislativní kontext (vysvětlení finančně dostupného bydlení-duty to serve)
 • Cílové skupiny finančně dostupného bydlení (demografická a sociologická analýza)
 • Benefity finančně dostupného bydlení pro politiku bydlení v dlouhodobém horizontu (sociální, společenské a ekonomické dopady využívání FDB)

PPT 2  Jan Snopek – Platforma pro sociální bydlení – 30 min.

 • Informace o současné situaci při poskytování sociálního a dostupného bydlení v ČR
 • Současné správní formy finančně dostupného bydlení (městský bytový fond – nájemní bydlení / družstevní bydlení, spolupráce družstev a obcí)
 • Hrozby / neposkytování FDB a soc. bydlení
 • Informace o připravovaném zákonu o sociálním bydlení, stanoviska zainteresovaných stran (politické strany + ministerstva, municipality a obce, různé zájmové svazy a družstva)
 • Informace o legislativních modelech a klasifikaci poskytování sociálního bytového zabezpečení v zahraničí

PPT 3  Paul Vincent Koch – AFDB – 45 min.

 • Představení základních modelů poskytování FDB – nájemné bydlení (v obecném majetku, v majetku společného podniku, atd.), družstva, iniciativy zdola
 • Zahraniční zkušenosti s pořizováním FDB (možnosti využití těchto zkušeností v ČR)
 • Příklady dobré praxe založené na spolupráci soukromého a veřejného sektoru (zahraniční zkušenosti)
 • Překážky a možnosti poskytování FDB v ČR – pilotní projekt

10:45 – 11:00

Diskuse

11:00 – 11:15

Přestávka

11:15 – 13:00

2. blok

PPT 4  Zdeněk Zavřel, Miroslav Cikán – MCA – 45 min.

 • Standarty architektonické, ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti výstavby a správy FDB
 • Role architekta v FDB – projektový tým, zadání úkolů
 • Technologické předpoklady levného bydlení
 • Příklady různých typu bydlení v tomto sektoru (zahraničí – NL)
 • Efekt FDB v městském interiéru

PPT 5  Pavla Melková – MCA – 25 min.

 • FDB – ve struktuře města, veřejná prostranství – příklady ze zahraničí i ČR
 • Vliv atraktivity veřejného prostoru na ekonomickou atraktivitu města
 • Výstavba finančně dostupného bydlení jako iniciační nástroj pro tvorbu kvalitního veřejného prostoru

PPT 6  Michal Tesař – NEWTON Business Development / AFDB – 30 min.

 • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) při realizaci FDB (principy, sytém, zkušenosti, příklady dobré praxe v ČR)
 • Informace o možnostech spolupráce veřejného a soukromého (ziskový i neziskový) sektoru v ČR při poskytování sociálního a finančně dostupného bydlení (výstavba a provoz)
 • Typizovaná schémata uspořádání projektů mezi municipalitou a partnery – představení základních principů a smyslu uspořádání projektů v různých variantách:
  • Municipalita si u partnera smluvně zajistí realizaci projektu – v různých škálách od komplexního Design Build Finance Operate (DBFO) až po provozní smlouvy
  • Municipalita vytvoří s partnerem společný podnik
  • Municipalita iniciuje vznik projektu, ale nebude na něm dále přímo participovat

13:00 – 13:30

Diskuse

13:30

Závěr

ca od 14:00

Po obědě případné profesionální informace a konzultace