Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

03
DRUHÝ SEMINÁŘ SPOJENÝ S WORKSHOPEM

12 – 13.10. 2016
/FA ČVUT/
/Emauzské Opatství, Sál opata Arnošta/

PROGRAM

Středa 12. října 2016
Seminář o FDB na FA ČVUT, místnost č.152, Thákurova 9, Praha 6 

8.30

registrace účastníků, káva a čaj

8.55

Michal Kohout, FA ČVUT
– přivítání účastníků, úvodní slovo

9.00 – 10.45

1. blok – 105 min.
Finančně dostupné nájemní bydlení  v režii obce 

Susanne Bauer (Městská správa Vídeň, oddělení bydlení, divize pro výzkum bydlení)  – Jak realizovat finančně dostupné bydlení, metodika, instrumenty  a zkušenost z Vídně  (45 min., prezentace + diskuze)

Pavel Koch (ARCHIP) – Hledání přístupu, jak v České republice (2016) realizovat a spravovat FDB  z iniciativy veřejného sektoru v eventuální spolupráci se soukromým sektorem (45 min., P+D)

Maria Topolčanská (ARCHIP) – Realizace 75 bytů FDB v režimu chráněného bydlení pro rodiny  do 35 let, Barcelona (15 min. P)

9.00 – 10.45

2. blok – 90 min.
Realizace družstevního bydlení:

Arnau Andres Gallart (Habitatges  La Borda, projekt bytového družstva  z Barcelony) – Bytové družstvo La Borda, pilotní projekt svépomocí realizovaného družstevního bydlení (45 min., P+D)

Martin Kroh (Stavební bytové  družstvo Praha, Česká spol. pro rozvoj bydlení) – Možnosti výstavby družstevního  bydlení v České republice (45 min. P+D)

13.15 – 14.45

3. blok – 90 min. ( 13:15-14:45)
Iniciativy zdola, FDB realizované  soukromými občanskými iniciativami:  

Ineke Hulshof (Hulshof Architecten, Rotterdam, Nizozemí)  – Renovace nevyužitých městských budov pro účely finančně dostupného bydlení, příklady soukromých iniciativ z Rotterdamu a Haagu (45 min. P+D)

Marek Kopeć (Kopeć Dusek architekti, Baugruppe.cz) – Baugruppe – investorský model  realizace FDB s vysokou flexibilitou  a sociálním rozměrem (45 min. P+D)

14.45 – 15.30

Závěrečná  diskuze

Čtvrtek 13. října 2016
Emauzské opatství, Sál opata Arnošta,  Vyšehradská 49/320, Praha 2 

8.30

registrace účastníků, káva a čaj

8.55

přivítání účastníků, úvodní slovo
(Nisan Jazairi, Johannes Lutter)

“Realizace finančně dostupného bydlení ve Vídni: metodika, nástroje a zkušenosti”

Workshop organizovaný magistrátem města Vídeň a jeho příspěvkovou organizací (europaforum wien) ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy a pod záštitou náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petry Kolínské. Workshop poskytne informace o vídeňské politice bydlení. Jeho součástí bude diskuze s rakouskými experty na téma: praktické  zkušenosti při realizaci městské bytove výstavby, možnost přenositelnosti modelu, potřebné instrumenty, limity i budoucí výzvy.

9.00

Podpora dostupného bydlení v návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy – Aktualizace 2016
(Michal Němec, IPR Praha)

9.15

Vídeňský model sociálního bydlení

• Přehled základních pilířů systému bydlení
• Cíle politiky bydlení a její právní úprava
• Individuální dotace na bydlení (financování subjektů) vs. dotovaná bytová výstavba (financování objektů) – silné stránky, slabé stránky, vzájemné vyvažování

10.00

Vystoupení náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Petry Kolínské

10.15

Vídeňský model dotované bytové výstavby

• Zajišťování dostupného bydlení bytovými asociacemi s omezeným ziskem a návrat obecního bydlení
• Aktivní územní politika vídeňského fondu pro poskytování pozemků a obnovu města (Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfond): nástroje a limity

Přestávka, občerstvení

11.30

Kvalitativní standardy a finanční dostupnost

• Vyvažování standardů architektonické, ekologické a sociální udržitelnosti s cenou
• Veřejná politika bydlení jako hybná síla inovací: nástroj soutěží pro bytové developery

12.30

Přístup k finančně dostupnému bydlení

• Vyvažování sociálního mixu a zaměření se zejména na zranitelné skupiny
• SMART bydlení: speciální modely bydlení zaměřené na dostupnost pro mladé rodiny, páry, samoživitele, seniory a jednočlenné domácnosti
• Zkušenosti s iniciativami zdola ve výstavbě finančně dostupného bydlení:   družstevní postupy, stavební skupiny (Baugruppen), výstavba svépomocí

13.30

Oběd

 14.15

Model „měkké“ obnovy města

• Dotovaná, sociálně přijatelná rekonstrukce stávajícího bytového fondu zacílená  na povznesení chudých čtvrtí a zároveň potlačování gentrifikace
• Program tepelné renovace sídlišť (aby bylo dosaženo cílů ochrany klimatu   a předcházení energetické chudobě domácností)

15.30

Další aspekty k diskuzi

16.00

Zakončení workshopu 

Členové  –  experti vídeňské  delegace:

• Wolfgang Amann, Institute for Real Estate Construction and Housing Ltd., Vienna
• Herbert Bartik, europaforum wien, Center for Urban Dialogue and European Policy
• Susanne Bauer, City of Vienna, MA 50 – Division for Housing Research and International Relations
• Raimund Gutmann, Wohnbund:Consult, Vienna/Salzburg
• Johannes Lutter, europaforum wien, Center for Urban Dialogue and European Policy
• Martin Orner, Limited Profit Housing Association EBG (Gemeinnützige Ein- und Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft reg. Gen. m. b. H.)
• Daniela Strassl, City of Vienna, Executive Group   for Construction and Technology