FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU
01

26.4. 2016

ÚVODNÍ SEMINÁŘ
/FA ČVUT/

02

12.-13.10. 2016

SEMINÁR & WORKSHOP
/FA ČVUT/Emauzské opatství/

01

27.9. / 6.10 / 31.10. / 21.11. / 24.11. 2017

SEMINÁŘE O FDB
/ Pardubice 27.9. / Plzeň 6.10. / Brno 31.10. / Praha 21.11. / Olomouc 24.11 /

nect6arine_header_photo

PŘIPRAVUJEME
DALŠÍ
PROGRAM

nect6arine_header_photo

PŘIPRAVUJEME
DALŠÍ
PROGRAM

nect6arine_header_photo

PŘIPRAVUJEME
DALŠÍ
PROGRAM

nect6arine_header_photo

PŘIPRAVUJEME
DALŠÍ
PROGRAM