FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

26.4. 2016

ÚVODNÍ SEMINÁŘ
/FA ČVUT/

12.-13.10. 2016

SEMINÁR & WORKSHOP
/FA ČVUT/Emauzské opatství/

27.9. / 6.10 / 31.10. / 21.11. / 24.11. 2017

SEMINÁŘE O FDB
/ Pardubice 27.9. / Plzeň 6.10. / Brno 31.10. / Praha 21.11. / Olomouc 24.11 /

15. 9. 2018

KOMUNITNÍ BYDLENÍ: JAK NA TO?
/FA ČVUT/

3. 12. 2018

BARCELONA – příklad dobré praxe
/VELKÝ ZASTUPITELSKÝ SÁL MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY/

 

29. – 30. 4. 2019

FDB v režii církví 
/ČBK, THÁKUROVA 3, PRAHA 6./

 

PŘIPRAVUJEME
DALŠÍ PROGRAM

PŘIPRAVUJEME
DALŠÍ PROGRAM