Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

05

Představení metodik „Sociální bydlení – příprava projektů“ a „Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení“

 

14. 9. 2018

FA ČVUT

Smyslem metodiky „Sociální bydlení – příprava projektů“ je pomoci provozovatelům sociálního bydlení, především subjektům veřejné správy, zorientovat se v problematice a to především v obstarávání staveb pro tento segment bydlení.

Cílem metodiky „Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení“ je identifikovat selhání trhu bydlení na úrovni obcí ČR i jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení.

PROGRAM

registrace a úvodní slovo

08:30 – 09:00

09:00 – 09:15

09:15 – 09:30

09:30 – 09:45

Registrace účastníků

Slavnostní přivítání (místnost č. 152)

Úvod – představení programu semináře

Role sociálního bydlení v rozvoji města – good practice (Jíří Klokočka)

první blok

Představení certifikované metodiky SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

09:45 – 12:15

Celkové principy metodiky (Michal Kohout)

Kvantifikace potřeb (Veronika Lípová)

Provozní modely, ekonomika (Petr Sunega)

Káva

Parametry projektu v měřítku místnosti a bytu (David Tichý)

Parametry projektu v měřítku domu (Michal Kohout)

Parametry projektu v měřítku města (David Tichý)

Představení příkladů uvedených v příloze metodiky (Veronika Lípová)

Představení části Evaluace (Petr Štěpánek)

12:15 – 12:45

Diskuse

12:45 – 13:30

Oběd

 

Smyslem metodiky „Sociální bydlení – příprava projektů“ je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení.

Zadavatelé (především obce, ale i neziskové organizace, či soukromí provozovatelé) tak mají možnost seznámit se do větší podrobnosti s různými aspekty navrhování a provozu sociálního bydlení na svém území od správného stanovení základních požadavků na systém, vhodného výběru okruhu klientů systému, vyhodnocení situace na realitním trhu v místě a stanovení správné strategie pořizování fondu sociálního bydlení až po formulování požadavků na budoucí stavební dílo či vytipování vhodných stávajících nemovitostí až po vyhodnocení úspěšnosti daného projektu s upozornění na jeho možné externality.

druhý blok

Představení certifikované metodiky IDENTIFIKACE TRŽNÍHO SELHÁNÍ V OBLASTI BYDLENÍ

09:45 – 12:15

Představení certifikované metodiky „Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení“ (Martin Lux)

R.mcový indikátor tržního selhání a ověření tržního selhání na úrovni domácnosti

(Martina Mikeszová)

14:30 – 15:00

Diskuse

15:00

Závěrečné shrnutí

 

 

Cílem metodiky „Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení“ je identifikovat selhání trhu bydlení, a to jak na úrovni obcí ČR, tak na úrovni jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení.

Metodika má sloužit obcím, ale také státním orgánům pro efektivní rozdělování dotací v oblasti sociálního bydlení, které bude zároveň v souladu s platnými evropskými regulacemi o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání. Metodika si klade za cíl zajistit efektivní veřejnou intervenci v oblasti sociálního bydlení, která optimalizuje veřejné výdaje a nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení i jiným tržním distorzím.

Ke stažení

1_Celkove-principy-metodiky_MK.pdf

2_Kvantifikace-potreb-v-obci_VL.pdf

3_Parametry-projektu_meritko-mistnosti-a-bytu_DT.pdf

4_Parametry-projektu_meritko-domu_MK.pdf

5_Parametry-projektu_meritko-mesta_DT.pdf

6_Prilohy-metodiky_VL.pdf

7_2017_06 bm VVH introduction social housing Flanders_JiriKlokocka.pdf

8_2018-09-14 Socialni bydleni-JiriKlokocka.pdf

9_KONF_Stepanek_bydleni.pdf