Zdeněk Zavřel

Od roku 1985 ve vlastní kanceláři Atelier Z v Rotterdamu navrhl a postavil celou řadu bytových a školských staveb v různých holandských městech. Od roku 1990 úzce spolupracoval s Obcí architektů jako sekretář CSAF, Nadace českých architektů v zahraničí. Organizoval mj. v Praze Sympozium bytové výstavby v Nizozemí (1993), vypsání ceny J. Krejcara a další akce. Z významnějších projektů a realizací: České centrum v Rue Bonaparte v Paříži, Správa plavební cesty a Správa silničního okruhu Amsterdam, Nizozemská ambasáda a rezidence v Accře (Ghana).
Od roku 2006 děkanem Fakulty architektury ČVUT, od roku 2014 proděkanem pro Zahraniční vztahy. Vedoucí Ústavu navrhování II a vedoucí samostatného ateliéru, zabývá se mj. problematikou ekologicky udržitelné architektury se zaměřením na bydlení jak ve výuce, tak i ve výzkumných úkolech.

Anotace:

  • Standardy architektonické, ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti výstavby a správy FDB
  • Role architekta v FDB – projektový tým, zadání úkolů
  • Technologické předpoklady levného bydlení
  • Příklady různých typu bydlení v tomto sektoru (zahraničí – NL)
  • Efekt FDB v městském interiéru

Ke stažení

Prezentace je možno použít pouze pro potřeby individuálního studia. Další šíření a kopírování obsahu není přípustné.

SEMINÁŘE O FDB
Role architekta ve FDB (Z. Zavřel)

2017

_prezentace_zavrel