Petr Řezníček

V letech 1990 – 2010 místostarosta, od roku 2010 starosta města Chrudimi. V současnosti je také zastupitelem  Pardubického kraje, kde zastává funkci předsedy výboru pro vzdělávání ,výchovu a zaměstnanost. Vystudoval  Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor biologie – geografie učitelský směr. Před listopadem 1989 působil převážně jako pedagog. Více než 25 let působil také jako mládežnický trenér v ledním hokeji.

Anotace:

Příspěvek představuje prolematiku finančně dostupného bydlení z pohledu reprezentanta středně velkého města (23 000 obyvatel). Obec si uvědomuje, že dostupné bydlení patří k nejdůležitějším předpokladům fungující rodiny a kvality života. Je směřováno  především na mladé lidi s nejistým zaměstnáním ,seniory s příjmem ve výši, která jim neumožňuje splácet komerční úvěr. Dává těmto skupinám občanů příležitost pořídit si důstojné bydlení za výhodných a dlouhodobě udržitelných podmínek.

 Sociální bydlení se bude  cca v 85 % případů týkat seniorů. Z právních norem, které budou tento typ bydlení vymezovat,  nesmí  vymizet zásadní věc – osobní zodpovědnost každé cílové skupiny a motivace od samotných jedinců.Primární zodpovědnost je státu, který nastavuje podmínky, kterými se poté obce musí řídit. Není možné, aby hlavní zodpovědnost i ekonomická tíha padala na rozpočty obcí. Nutná osvěta pro všechny z hlediska zodpovědnosti za kvalitní bydlení  – nájemník, vlastník bytových domů, obec.

Město Chrudim řeší také Systém propustného bydlení v různých stupních: pro lidi v nouzi a bez přístřeší (noclehárna, denní centrum ubytovny, azylový dům, dům na půl cesty, chráněné bydlení). Dále samostatným bydlením s podporou (městský/komerční byt, tréninkové byty, podpora samostatného bydlení, bydlení v rámci sociální rehabilitace).

Ke stažení

Dostupné bydlení v Chrudimi
FA ČVUT: Finančně dostupné bydlení
Petr Řezníček 26. 4. 2016

Dostupne bydleni v Chrudimi_2016