Pavla Melková

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1996 je společníkem MCA atelieru s.r.o. Je autorizovanou architektkou ČKA, věnuje se také teoretické činnosti, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje s Fakultou architektury na výuce, přednáškách a grantových výzkumných programech. Kontinuálně se věnuje tvorbě veřejného prostoru města a revitalizacím území. Od podzimu 2012 působí na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde založila Kancelář veřejného prostoru a v současnosti vede Sekci detailů města. Je držitelkou řady architektonických ocenění, získala například hlavní Národní cenu za architekturu Grand Prix 2012 či hlavní cenu East Centric Arhitext Awards 2013.

Anotace:

  • Finančně dostupné bydlení (FDB) – ve struktuře města, veřejná prostranství-příklady ze zahraničí i ČR.
  • Objekty a soubory finančně dostupného bydlení jsou z mnoha důvodů jednou z nejefektivnějších příležitostí, kde lze vybudovat kvalitní veřejný prostor. Tato skutečnost je vedle samotné existence finančně dostupného bydlení dalším podstatným důvodem, pro který je myšlenku jeho realizace pro města výhodné podporovat a iniciovat.

Ke stažení

Prezentace je možno použít pouze pro potřeby individuálního studia. Další šíření a kopírování obsahu není přípustné.

SEMINÁŘE O FDB
FDB jako podpůrný a iniciační nástroj zvyšování kvality veřejného prostoru města (P. Melková)

2017

prezentace_melkova