Paul Vincent Koch

Bývalý ředitel ING Real Estate Development v České republice, Francii a několika dalších státech. Manažer s čtyřicetiletou zkušeností v oblasti výstavby a nemovitostí. Po studiích na Technické univerzitě v Delfách pracoval pro město Rotterdam na projektu revitalizace a transformace velkých městských území. Později působil mj. v Paříži jako konzultant v oblasti městského rozvoje a městské ekonomiky. V současnosti působí jako lektor a poradce v České republice a intenzivně se věnuje problematice dostupnosti bydlení.


Paul Koch has almost 40 years of experience across private and public sectors in the fields of urban redevelopment, renewal, governance, real estate, investments and construction. Soon after graduation from Technical University in Delft, Netherlands, he joined the public sector to work in the city of Rotterdam, first as a CEO of the Public Project Group for Urban Renewal in Delfshaven. Later Paul worked as Project Manager of the city´s urban development, responsible for City marketing and special projects, such as restructuring of Old harbour areas of Rotterdam North‐West. In early nineties, Paul Koch joined ING group, being responsible for ING Investments and development of real estate in the Czech Republic and Hungary, and for realization of headquarters on ING in both countries. ING under Paul Koch´s leadership was known for bringing world-class architects to Czech Republic and Hungary. The Dancing Building, designed by architects Frank O. Gehry and Vlado Milunic, became a landmark of contemporary architecture in Prague. Between 2002 and 2010 Paul Koch worked as Country Manager and CEO of ING Real Estate Development in Paris/France he came back in 2010/11 to Prague in order to create and found the Prague branch of construction company ECCR. In 2014/2015 P.Koch has elaborated for i3F a comprehensive study on vacant office buildings in Paris transformable into social housing. For the last 25 years, Paul Koch was giving lectures at universities all over the world, such as Universite Paris Dauphine, Sorbonne Paris, Sorbonne Abu Dhabi, Czech Technical University Prague and Archip. Being retired he is presently active as teacher and advisor in urban development and economy.

Anotace – 01 – ÚVODNÍ SEMINÁŘ

Příspěvek založený na mnohaleté profesní zkušenosti autora představuje tři případové studie z Nizozemska, na kterých ilustruje a vysvětluje způsoby efektivní přípravy a realizace projektů finančně dostupného bydlení. Těmito příklady jsou 1) obnova městských čtvrtí a výstavba sociálních bytů s komplexní participací obyvatel v Rotterdamu v 80. letech, 2) přístup města Rotterdam k občanským iniciativám v oblasti bydlení a podpora realizaci finančně dostupných bytů (projekt Wallis blok 2005 – nyní) a 3) přístup k občanským iniciativám a ke společné realizaci finančně dostupného bydlení ve městě Den Haag (projekt Juno Blok 2008 – 2016).

Anotace – 02 – Jak efektivně stavět finančně dostupné byty? Dlouholeté zkušenosti a příklady z Nizozemska.

Přednáška čerpající z dlouholetých profesních zkušeností autora detailně představí a kriticky zhodnotí tři způsoby, jak lze efektivně připravovat a realizovat projekty finančně dostupného bydlení, a to na příkladu Nizozemska. Prvním příkladem je obnova městských čtvrtí a výstavba sociálních bytů s komplexní participací obyvatel v Rotterdamu v letech 1981 – 1990, na jejíž realizaci se autor intenzivně podílel. Druhý příklad přibližuje, jakým způsobem město Rotterdam přistupuje k občanským iniciativám v oblasti bydlení a podporuje realizaci finančně dostupných bytů (Wallis blok 2005 – nyní). Třetí příklad ukazuje přístup k občanským iniciativám a ke společné realizaci finančně dostupného bydlení ve městě Den Haag (Juno Blok 2008 – 2016).

Anotace – 03 – Hledání přístupu, jak v České republice (2016) realizovat a spravovat FDB  z iniciativy veřejného sektoru v eventuální spolupráci se soukromým sektorem

Přednáška čerpající z dlouholetých profesních zkušeností autora detailně představí a kriticky zhodnotí tři způsoby, jak lze efektivně připravovat a realizovat projekty finančně dostupného bydlení, a to na příkladu Nizozemska. Prvním příkladem je obnova městských čtvrtí a výstavba sociálních bytů s komplexní participací obyvatel v Rotterdamu v letech 1981 – 1990, na jejíž realizaci se autor intenzivně podílel. Druhý příklad přibližuje, jakým způsobem město Rotterdam přistupuje k občanským iniciativám v oblasti bydlení a podporuje realizaci finančně dostupných bytů (Wallis blok 2005 – nyní). Třetí příklad ukazuje přístup k občanským iniciativám a ke společné realizaci finančně dostupného bydlení ve městě Den Haag (Juno Blok 2008 – 2016).

Ke stažení

Prezentace je možno použít pouze pro potřeby individuálního studia. Další šíření a kopírování obsahu není přípustné.

Dostupné bydlení: zkušenosti soukromého poskytovatele
FA ČVUT: Finančně dostupné bydlení
Paul Vincent Koch 26. 4. 2016

160425 Final Prāsentation Urban Renewal Dam Delfshaven

 

SEMINÁŘ & WORKSHOP
FA ČVUT: Hledání přístupu, jak v České republice (2016) realizovat a spravovat FDB  z iniciativy veřejného sektoru v eventuální spolupráci se soukromým sektorem (45 min., P+D)

PPT-Pavel_Koch_12.10.FDB.pptx

SEMINÁŘE O FDB
FDB – Finančně Dostupné (Nájemné) Bydlení (P. V. Koch)
Praha, 21. 11. 2017

prezentace_koch