Michal Tesař

Projektový manažer se specializací na poradenství v oblasti fúzí a akvizic (M&A), PPP projektů, studií proveditelnosti a business cases. Od roku 2006 NEWTON Business Development, a.s., partner a spoluvlastník: Specializace na ekonomické poradenství pro veřejný i soukromý sektor v oblasti fúzí, akvizic, projektového financování a PPP projektů včetně finančního modelování. V letech 2002–2006 NEWTON Management, a. s. V letech 2000–2002 NEWTON Finance, a.s. – projektový manažer se specializací na oblast finančního poradenství zejména při fúzích a akvizicích v ČR, Bulharsku, Rumunsku a Slovensku. V letech 1996–2000 NEWTON Stock Investment, a.s., vedoucí Front office a portfolio manažer obchodníka s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha.

Anotace:

  • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) při realizaci FDB (principy, sytém, zkušenosti, příklady dobré praxe v ČR)
  • Informace o možnostech spolupráce veřejného a soukromého (ziskový i neziskový) sektoru v ČR při poskytování sociálního a finančně dostupného bydlení (výstavba a provoz)
  • Typizovaná schémata uspořádání projektů mezi municipalitou a partnery – představení základních principů a smyslu uspořádání projektů v různých variantách:
    • Municipalita si u partnera smluvně zajistí realizaci projektu – v různých škálách od komplexního Design Build Finance Operate (DBFO) až po provozní smlouvy
    • Municipalita vytvoří s partnerem společný podnik 
    • Municipalita iniciuje vznik projektu, ale nebude na něm dále přímo participovat

Ke stažení

Prezentace je možno použít pouze pro potřeby individuálního studia. Další šíření a kopírování obsahu není přípustné.

SEMINÁŘE O FDB
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) při realizaci FDB (M. Tesař)
21. listopadu 2017, Praha

prezentace_tesar