Michal Kohout

Architekt, teoretik a pedagog, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň garantuje výukový cyklus o bydlení a vede ateliér. Autor a spoluautor více než 30 realizovaných staveb, z nichž mnohé byly oceněny na přehlídkách české i mezinárodní architektury. Je autorizovaným architektem České komory architektů, spoluzakladatelem architektonické kanceláře UNIT architekti, výzkumné organizace Centrum kvality bydlení a nakladatelství Zlatý řez, kde rovněž spoluedituje stejnojmenný časopis. Autorsky i editorsky se podílel na řadě knih a článků  o moderní české architektuře a teorii vystavěného prostředí. Jako jeden z příkladů lze uvést knihu Sídliště, jak dál?. Působí jako garant řady výzkumných projektů a expert na veřejnou i profesní bytovou politiku.

Anotace:

(Finančně dostupné) bydlení / sdílená zodpovědnost veřejného a soukromého sektoru

Úvodní přednáška měla za cíl nastolit základní výzvy i témata semináře. Zdůrazněna byla komplexita problematiky, nutnost holistického přístupu umožňujícího kombinovat rozličné postupy a integrovat aktivity odlišných subjektů. Bydlení je možné vnímat jako individuální potřebu, která má svůj sociální rozměr a je tak ve vyspělé společnosti do určité míry nároková. Současně se však jedná i o ekonomický statek, který má své významné celospolečenské dopady a při jehož poskytování může trh sehrát významnou úlohu regulátoru efektivity. Jedině v takto nastaveném rámci lze dosáhnout potřebné synergie aktivit různých subjektů a přitom pokrýt obrovský rozptyl potřeby. Flexibilní bytová politika musí citlivě zohledňovat lokální podmínky, vhodně distribuovat společenské zdroje ale současně má i schopnost dlouhodobě stabilizovat trh, integrovat společnost a reagovat na proměňující se demografickou i ekonomickou situaci.

Ke stažení

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

FA ČVUT: Finančně dostupné bydlení
Michal Kohout 26. 4. 2016

MT_financne-dostupne-bydleni