Mgr. Martin Kroh

Předseda představenstva Stavební bytové družstvo Praha,
Česká spol. pro rozvoj bydlení

Možnosti výstavby družstevního  bydlení v České republice 

Anotace:

Družstevní bydlení leží na rozhraní mezi typem vlastnického a nájemního bydlení. Vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo, v němž má každý člen svůj členský podíl, který ho opravňuje k nájmu konkrétní bytové, případně garážové či nebytové jednotky.
Zajištění bydlení formou členství v bytovém družstvu má proti koupi bytu do “osobního” vlastnictví několik výhod, které usnadňují cestu k jeho získání. Je to zejména způsob financování, obvykle nižší cena, snazší správa bytu jako části družstevního domu a také jednodušší prodej bytu převodem členských práv a povinností (družstevního podílu) včetně práva nájmu na nového člena družstva.
V minulém desetiletí byl jednoznačně podporován v České republice zájem o pořízení bytu do “osobního” vlastnictví. Nájemní a družstevní byty stály na okraji zájmu a nová družstevní a obecní výstavba tak bohužel téměř vymizela.

Výstavba družstevních bytů ale nyní začíná být opět zajímavou cestou pro občany, jak si zajistit vlastní bydlení, a tím je zajímavá i pro současné developery, kteří hledají nové formy „prodeje“ ke zvýšení poptávky lidí po nových bytech. Jde o výhodnou alternativu vlastnického bydlení. Historie českého družstevnictví, které bylo rozmanité svými obory zájmu, sahá až do 19. století a družstevní bydlení jako takové je u nás tradiční formou bydlení, která však byla v posledních letech zbytečně přehlížena.

Ke stažení

SEMINÁŘ & WORKSHOP

FA ČVUT: Možnosti výstavby družstevního bydlení v České republice

Mgr. Martin Kroh, 26. 4. 2016

PPT-Martin_Kroh_12.10.FDB