Martin Lux

Ing. Mgr. Martin Lux, PhD, sociolog a ekonom, je vedoucím oddělení Socioekonomie bydlení na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Doktorský titul obhájil na Technical University v nizozemském Delftu; byl a je hlavním řešitelem či koordinátorem řady mezinárodních i domácích výzkumných projektů zaměřených na oblast bydlení. Pracoval jako konzultant pro Open Society Fund, Světovou banku, OSN, Mercer Oliver Wyman, OECD, Feantsa nebo Council of Europe Development Bank. Je editorem nebo spolueditorem 13 odborných knih, mezi nimi například Housing Policy – an End or a New Beginning? (Budapest, 2003), Housing policy and housing finance in the Czech Republic during transition (Amsterdam, 2009) and Social housing in transition countries (New York, 2013). Zároveň je autorem nebo spoluautorem 27 odborných statí publikovaných v prestižních vědeckých časopisech, jako například Urban Studies, Housing Studies, European Sociological Review, Journal of European Social Policy, Journal of Housing and the Built Environment, International Journal of Housing Policy, Post-Communist Economies a další. Je členem European Network for Housing Research, hodnotícího panelu Grantové agentury ČR a šéfredaktorem Critical Housing Analysis. V roce 2013 založil společnost Lux Property Index, která provádí komplexní výzkum rezidenčního trhu zejména pro český bankovní sektor (cenové indexy, masové přeceňování, predikce vývoje trhu).

Anotace:

Přípěvek se zabývá výhodami i nevýhodami různých forem poskytování sociálního bydlení. Zaměří se zejména na možnosti využití privátního sektoru, zejména pak neziskového sektoru a soukromého nájemného bydlení, pro účely poskytování sociálního a dostupného bydlení.

Ke stažení

Možnosti spolupráce soukromého sektoru při zajišťování sociálního a dostupného bydlení v ČR
FA ČVUT: Finančně dostupné bydlení
Martin Lux 26. 4. 2016

soukromy_kapital_cvut