Jan Snopek

Zástupce Platformy pro sociální bydlení – organizace sdružující neziskovky a jednotlivce věnující se problematice sociálního bydlení v různých rovinách od legislativního rámce, přes bytovou politiku obcí až po terénní práci s lidmi bez domova nebo ohroženými bezdomovectvím. Více na www.socialnibydleni.org. Podílel se na připomínkování návrhu zákona o sociálním bydlení. V současnosti pracuje například na pilotním projektu ukončování bezdomovectví ve městě Brně.

Anotace:

  • Informace o současné situaci při poskytování sociálního a dostupného bydlení v ČR
  • Současné správní formy finančně dostupného bydlení (městský bytový fond – nájemní bydlení / družstevní bydlení, spolupráce družstev a obcí)
  • Hrozby / neposkytování FDB a soc. bydlení
  • Informace o připravovaném zákonu o sociálním bydlení, stanoviska zainteresovaných stran (politické strany + ministerstva, municipality a obce, různé zájmové svazy a družstva)
  • Informace o legislativních modelech a klasifikaci poskytování sociálního bytového zabezpečení v zahraničí

Ke stažení

Prezentace je možno použít pouze pro potřeby individuálního studia. Další šíření a kopírování obsahu není přípustné.

SEMINÁŘE O FDB
Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení (J. Snopek)
2017

prezentace_snopek