Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D.

ARCHIP Architectural Institute in Prague 

Realizace 75 bytů FDB v režimu chráněného bydlení pro rodiny  do 35 let, Barcelona

Anotace:

Dvoumilionová katalánská metropole Barcelona řeší výstavbu sociálního bydlení s důrazem na finanční úspornost. Arch. M.Topolčanská v Barceloně pracovala, navrhla a realizovala bytový dům pro sociální bydlení.

Ke stažení

SEMINÁŘ & WORKSHOP

FA ČVUT: Realizace 75 bytů FDB v režimu chráněného bydlení pro rodiny  do 35 let, Barcelona

Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D., 12. října 2016