David Tichý

Architekt, pedagog a teoretik architektury. Na Fakultě architektury ČVUT absolovoval doktorantský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení, nyní zde spolu s Michalem Kohoutem vede ateliér a výuku obytných staveb. Ve své praxi se orientuje převážně na stavby pro bydlení a zabývá se problematikou sousedského a komunitního bydlení. Za realizace svých projektů získal několik významných ocenění. Je společníkem architektonické kanceláře UNIT architekti a spoluzakladatelem Centra kvality bydlení. Je členem Poradního sboru Výboru pro bydlení při UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a spolupodílí se na přípravě řady státních politik a programů zaměřených především na různé formy bydlení.

Anotace:

Jak může v současné době vypadat sociálně udržitelné, energeticky nenáročné a zároveň ekonomicky přiměřené bydlení zaměřené převážně na seniory? Jak tyto faktory ve vzájemném propojení ovlivňují dostupnost bydlení? Formou modelových projektů pro odlišné charaktery prostředí (nízko- a vícepodlažní) bylo cílem představit základní kvality bydlení pro seniory: vytvoření inkluzivního, podnětově i komunikačně bohatého, bezpečného, bezbariérového a autonomii podporujícího prostředí. Modelové projekty byly připraveny v technickém detailu dokumentace pro stavební řízení ve verzi A i B třídy energetické náročnosti a doplněny o podrobné rozpočty i dynamický model ekonomické analýzy ověřující návratnost navržené investice. Architektonická i ekonomická část projektu tak vytváří otevřený systém, ve kterém lze na základě konkrétních řešení a připravených postupů vytvářet odlišné prostorové i ekonomické varianty a současně i odvozovat obecné modelové parametry sloužící jednak jako podklad pro zadávání konkrétních projektů, ale současně i jako základ při formulování veřejných politik a programů podporované výstavby.

Ke stažení

SOCIÁLNÍ UDRŽITELNOST, EKONOMICKÁ EFEKTIVITA A ENERGETICKÉ NÁROČNOST BYDLENÍ NA PŘÍKLADU PROJEKTU VZOROVÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY

FA ČVUT: Finančně dostupné bydlení
David Tichý 26. 4. 2016

DT_vzorove-bydleni-pro-seniory.pdf