Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

KONTAKT

Martin Veselý

[koordinátor ]
vesely.martin.posta@gmail.com
T: +420 721 951 245

Nisan Jazairi

[ koordinátor ]
n.jazairi@av62development.com
T: +420 603 843 893