Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

KONTAKT

Martin Veselý

[koordinátor ]
martin.vesely@archip-edu.cz
T: +420 721 951 245

Nisan Jazairi

[ koordinátor ]
n.jazairi@av62development.com
T: +420 603 843 893
Semináře pořádá PragueWatch ve spolupráci s Agenturou pro finančně dostupné bydlení s finanční podporou Rosa Luxemburg Stiftung.
Partnerem projektu je Platforma pro sociální bydlení. Semináře se konají s podporou Svazu měst a obcí ČR.