Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

06

KOMUNITNÍ BYDLENÍ: JAK NA TO?

15. 9. 2018

FA ČVUT

Lákalo by vás komunitní bydlení a nevíte, jak na to? Přijďte si pro inspiraci!

O své zkušenosti se s vámi podělí lidé, kteří v zahraničí podobné projekty úspěšně realizovali nebo na nich právě pracují. Těšit se můžete i na zajímavé hosty z Česka.

PROGRAM

registrace a úvodní slovo

09:45 – 10:15

10:20 – 10:40

Registrace účastníků

Slavnostní přivítání a úvodní slovo – David Tichý (FA ČVUT) a Adéla Zicháčková (Sdílené domy)

první blok

10:40 – 11:00

Právní a finanční aspekty komunitního bydlení

(Márton Szarvas, Rákóczi Collective, Budapešť, Maďarsko)

11:00 – 11:20

Fungování sítě HabiTaT v Rakousku

(Florian Humer, Willy Fred, HabiTAT, Rakousko)

11:00 – 11:20

Přestávka na kávu

11:20 – 11:30

Specifika a problémy v českém kontextu aneb kde jsme a jaké kroky nás ještě čekají z pohledu

Sdílených domů (Adéla Zicháčková, Sdílené domy)

 

11:50 – 12:10

Tady to patří nám! Kolektivní vlastnictví prostoru pro život, práci a kulturu v Lipsku

(Roman Grabolle, Haus- und WagenRat e.V. – Verein für selbstorganisierte Räume, Lipsko, Německo)

 

12:10 – 12:40

 

Přestávka na občerstvení

druhý blok

12:40 – 13:00

Principy komunitního bydlení v architektuře (David Tichý, FA ČVUT)

13:00 – 13:20

Jak jsme daleko s rozvojem finančně dostupného bydlení v ČR (Nisan Jazairi, PragueWatch)

13:20 – 14:20

Diskuze

14:20

Závěrečné shrnutí a poděkování (Adéla Zicháčková, Sdílené domy)

Ke stažení

1_15.9_1.pptx

2_2018-09-15_DT_Sdilene-domy_FDB-min.pdf

3_Grabolle_Roman_Leipzig_20180915.pdf

4_Presentation_Florian_Humer_-_Prague_2018-09-15.pdf

5_Prezentace SD konference.pptx szarvas_prague2.pdf