Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

07

BARCELONA

3. 12. 2018 od 14:00 hod.

Velký zastupitelský sál Magistrátu hl. m. Prahy

Příklad dobré praxe v oblasti městského rozvoje a poskytování finančně dostupného bydlení

Seminář se koná pod záštitou:

Adama Zábranského – radního MHMP pro bydlení, Pirátská strana
Hany Marvanové – radní MHMP pro oblast legislativy, Spojené síly pro Prahu
Petra Zemana – předsedy Výboru pro územní rozvoj ZHMP, Praha Sobě

PROGRAM A ŘEČNÍCI

REVITALIZACE BROWFIELDU 22@BARCELONA
Juan Carlos Montiel

– výkonný manažer Barcelona Regional, organizace zodpovědné za infrastrukturu, strategii a územní plánování v barcelonském metropolitním regionu.
www.bcnregional.com

INOVATIVNÍ MODEL DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ BARCELONA
Lorenzo Vidal-Folch

– odborník v oblasti bydlení a urbanní politické ekonomie. CIDOB Barcelona.

www.cidob.org

KVALITA ARCHITEKTURY A FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ
Xavier Bustos

koordinátor City Connection Project zaměřeného na architektonickou kvalitu finančně dostupného bydlení.

www.citiesconnectionproject.com

Semináře pořádá PragueWatch, z.s. a Agentura pro finančně dostupné bydlení, z. s.
s finanční podporou nadace Rosy Luxemburgové.
Partnery projektu jsou hl. m. Praha a město Barcelona.

 

Ke stažení

1_22@ BCN PRESENTACION 2000.ppt

2_Presentacion coop bcn final.pdf

3_X_HAB_BCNPRAGA.pdf