Projekt

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

02

Jak efektivně stavět finančně dostupné byty? Dlouholeté zkušenosti a příklady z Nizozemska.

 

28. 6. 2016
/ARCHIP/

Přednáška se koná dne 28.6. v 17:30 hodin
v prostorách ARCHIP, ul. Františka Křížka 1, Praha 7.

PŘEDNÁŠKA

Paul Vincent Koch (ARCHIP)

Přednáška čerpající z dlouholetých profesních zkušeností autora detailně představí a kriticky zhodnotí tři způsoby, jak lze efektivně připravovat a realizovat projekty finančně dostupného bydlení, a to na příkladu Nizozemska. Prvním příkladem je obnova městských čtvrtí a výstavba sociálních bytů s komplexní participací obyvatel v Rotterdamu v letech 1981 – 1990, na jejíž realizaci se autor intenzivně podílel. Druhý příklad přibližuje, jakým způsobem město Rotterdam přistupuje k občanským iniciativám v oblasti bydlení a podporuje realizaci finančně dostupných bytů (Wallis blok 2005 – nyní). Třetí příklad ukazuje přístup k občanským iniciativám a ke společné realizaci finančně dostupného bydlení ve městě Den Haag (Juno Blok 2008 – 2016).