ANOTACE PROJEKTU

Osvěta a výměna zkušeností v oblasti dostupnosti bydlení

V České republice vzniká v této době zákon o sociálním bydlení, který bude předložen do parlamentu k projednání. Tato dlouho očekávaná právní norma si klade za cíl zajistit důstojné bydlení pro řádově jednotky procent nejchudších domácností. Vzhledem k dlouhodobému podcenění problematiky finančně dostupného bydlení /FDB/ se i toto číslo jeví jako ambiciózní cíl. Přesto nemusí zdaleka stačit.

Hledání nástrojů, jak umožnit důstojné, vyhovující bydlení méně majetným občanům, kteří však nespadají do kategorie sociálně nejslabších definovaných návrhem zákona o sociálním bydlení, proto představuje velkou výzvu jak pro veřejnou správu, tak pro soukromé společnosti ve stavebním sektoru, které se budou nevyhnutelně podílet na realizaci finančně dostupného bydlení /FDB/.

Vycházíme z následujících poznatků a zkušeností:

1.

I když se pod úředně stanovenou hranicí ne/dostupnosti bydlení v současnosti ocitá relativně malá část domácností, jen těsně nad ní se jich naopak pohybuje neúměrně mnoho. Rovněž pro tyto domácnosti není vlastnické ani nájemní tržní bydlení v řadě měst finančně dostupné, nebo jen s velkými obtížemi.

2.

Segment domácností z tzv. střední třídy, které mají reálnou šanci dosáhnout na vlastnické komerční bydlení, je relativně malý. Většinu těchto domácností financuje koupi bytu hypotékou. Je tedy nucena po dvacet i více let splácet úvěr, který významným způsobem snižuje jejich životní úroveň a vystavuje je zvýšenému riziku insolvence. Ani tento model vedoucí k pauperizaci střední třídy není sociálně udržitelný.

3.

Nasycení komerčního trhu s bydlením, ke kterému může za těchto okolností poměrně snadno dojít, by velmi pravděpodobně vedlo k významné stagnaci ve stavebnictví, podobně jako tomu bylo v důsledku ekonomické krize po roce 2009 v řadě západoevropských zemí.

4.

Zahraniční praxe ukazuje, že realizace projektů finančně dostupného bydlení /FDB/ představuje pro stavební a developerské společnosti v obdobích ekonomické stagnace příležitost, jak předejít zásadnímu omezení objemu činnosti, propouštění zaměstnanců a zavádění dalších úsporných opatření.

O co usilujeme

MÁ-LI BÝT

FINANČNÍ DOSTUPNOST BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
ŘEŠENA DLOUHODOBĚ A KONCEPČNĚ, JE TŘEBA KLÁST SI NAPŘÍKLAD TYTO OTÁZKY:

  • Jakým způsobem plánuje veřejná správa zlepšit finanční dostupnost bydlení pro sociálně slabší domácnosti, které však stojí nevysoko nad onou hranicí chudoby?
  • Jaká je a v budoucnu může být role státní správy a obecních samospráv v tomto procesu?
  • Jakou roli bude ve výstavbě finančně dostupného bydlení hrát soukromý sektor? Jakým způsobem bude spolupracovat s veřejnoprávními subjekty?
  • Jakým způsobem budou zajištovány finanční zdroje pro finančně dostupnou bytovou výstavbu? Za jakých podmínek budou banky připraveny tyto projekty financovat? Jak je stát připraven stát se finančním garantem dostupné bytové výstavby?
nisan-al-jazairi

Projekt „Finančně dostupné bydlení /FDB/– sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru“ má ambici ukázat, že rozpor mezi veřejným a soukromým zájmem v oblasti bytové politiky je často zdánlivý (a rozhodně ne nepřekonatelný) a zapojit klíčové aktéry z veřejného, soukromého i akademického sektoru do věcné diskuse.

Nisan Jazairi / koordinátor

 

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU:

VE SPOLUPRÁCI S:

S FINANČNÍ PODPOROU